nsf2.png

פתרונות מתקדמים
לבעיות קרינה

חברתנו מתמחה במתן פתרונות מתקדמים לבעיות מורכבות של קרינה בלתי מייננת.

nsf2.png

אודות החברה

החברה הוקמה במטרה לתת פתרון לבעיות קרינה בלתי מיננות מורכבות

נס פתרונות מתקדמים הינה חברה מתמחה בגיבוש, תכנון וביצוע של פתרונות מתקדמים לבעיות מורכבות של קרינה בלתי מייננת.

 

נס פתרונות מתקדמים הינה חברה אחות של חברת דגש מדידות הנדסה וייעוץ בע"מ, המובילה מעל ל- 20 שנה את תחום השירותים בקרינה בלתי מייננת בישראל.

AdobeStock_434506539.jpeg
AdobeStock_434506539.jpeg

מבין פתרונות החברה

פתרון באמצעות

מיגון אקטיבי

מערכת מיגון אקטיבי משמשת על-פי רוב במקרים בהם קיים שדה מגנטי ("קרינה" בלתי מייננת) גבוה יחסית ממקור חיצוני (ולעיתים רבות בלתי ניתן לטיפול) למקום המוקרן.

מבין פתרונות החברה

פתרון לבעיות

זרמים תועים

זרמים תועים, הינה תופעה שבה זורם זרם חשמלי דרך מוליך שבו לא אמור לזרום כלל זרם חשמלי (לדוגמא: צנרת מתכתית, תעלות מתכתיות, ברזלי זיון של המבנה, מוליכי הארקה ועוד).

 

זרמים תועים נוצרים מסיבות רבות, כגון: איפוסים כפולים, זליגות זרם למוליכי הארקה/ברזלי המבנה, ערבוב בין הזנות שונות ועוד.

AdobeStock_434506539.jpeg
AdobeStock_434506539.jpeg

מבין פתרונות החברה

הטמנה של

תשתיות חשמל

הטמנה בקרקע של תשתיות החשמל הינה פתרון אפשרי במקרים בהם קיים שדה מגנטי ("קרינה" בלתי מייננת) גבוה יחסית ממקור חיצוני (ולעיתים רבות בלתי ניתן לטיפול) למקום  המוקרן. דוגמא נפוצה הוא קו מתח עליון של חברת החשמל העובר בסמוך לבניין מגורים/משרדים ויוצר...

פרויקטים

חברתנו מבצעת פרויקטים מכל הסוגים בכל חלקי הארץ

פרויקטים שחברתנו ביצע בתחום הפתרונות לבעיות קרינה באמצעות מיגון אקטיבי, טיפול בזרמים תועים וטמנה של תשתיות חשמל

פרויקטים

השאירו פרטים ליצירת קשר

תודה וניצור קשר בהקדם

whatsapp.png