top of page
IMG-20220131-WA0010.jpg

מקרים לדוגמא

קיימים מצבים רבים, בהם פתרון באמצעות מיגון קרינה אקטיבי, ייתן מענה מיטבי לבעיית הקרינה מרשת החשמל. פתרון מיגון אקטיבי יהיה מתוחכם ומותאם לאופי ולמורכבות הבעיה וכמעט תמיד יהיה זול משמעותית מיתר הפתרונות האפשריים (אם בכלל קיימות חלופות), לא יהיה תלוי ברגולציה נוספת וככל הנראה גם יהיה מהיר יותר. כאשר המדובר בפרויקט בבניה, שיקול הזמן הינו לעיתים קריטי ביותר עבור הפרויקט ויכול לחסוך ליזם עלויות רבות, כדוגמת עלויות הנובעות מעיכובים באכלוס הפרויקט. 


בדוגמאות שלהלן, ניתן להתרשם ממספר מצבים אופייניים של פרויקטים הבנויים (או מתוכננים) בסמיכות לקווי מתח עליון או על-עליון - מקרים בהם בהחלט קיימת היתכנות לחריגת קרינה מתשתיות אלו.

 

בעיה הניתנת לפתרון באמצעות מיגון קרינה אקטיבי:

bottom of page