top of page

פתרון באמצעות מיגון אקטיבי

מיגון אקטיבי חשמל

כיצד פועלת מערכת מיגון אקטיבי?

מערכת מיגון אקטיבי עשויה ממעגל חשמלי, שתפקידו לייצר שדה מגנטי הפוך לשדה המגנטי אותו מעוניינים להפחית. כך, שבאזור המבוקש להפחתה ירדו רמות השדה המגנטי לרמות היעד שיוגדרו.

המערכת מורכבת מלולאה חשמלית (אחת או יותר) המותקנות על-גבי עמודים הניצבים לקרקע ו/או מותקנות על-גבי מוטות היוצאים מהמבנה ו/או מוטמנות באופן חלקי או מלא בקרקע, במקביל ובסמוך לתוואי האזור המטופל, על-פי רוב בתווך שבין האזור המטופל לבין מקור השדה המגנטי.

נקודת הבוחן באזור המטופל תוגדר ותותקן באופן כזה, שבכל רגע נתון תבוצע בדיקה של רמות השדה המגנטי ובהתאמה לתוצאה יבוצע שינוי לעוצמת השדה המגנטי שמייצרת המערכת, כך שבסה"כ רמות השדה המגנטי באזור המטופל יונחתו באופן רציף ואופטימלי וכתוצאה מכך יעמדו בכל עת בערכי היעד.

בכל רגע נתון, יכול הלקוח לצפות בערכים המדודים ואף להוריד ולשמור מידע זה.

מערכת מיגון אקטיבית להפחתה של רמות קרינה מקווי חשמל מוכרת ומאושרת ליישום ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מערכת מיגון אקטיבית משמשת להפחתה של רמות שדה מגנטי (קרינה) ממקורות חיצוניים כדוגמת קווי מתח עליון ועל עליון בשטח הפרויקט.

 

המטרה העיקרית של מערכת מיגון אקטיבי -  להבטיח כי רמות הקרינה לא יעלו על הרמות המומלצות הן במצב הנוכחי והן במצע של צריכה משתנה בקווים של חברת חשמל הסמוכים.

דוגמא נפוצה הוא קו מתח עליון של חברת החשמל, העובר בסמוך לבניין מגורים/משרדים ויוצר באזורים בהם שוהים בני אדם, ברציפות ולאורך זמן, רמת שדה מגנטי גבוהה מזו שמתירות הרשויות המוסמכות (בישראל - המשרד להגנת הסביבה).

עם מיגון אקטיבי

 מערכת חשמל עם מיגון אקטיבי

ללא מיגון אקטיבי

 מערכת חשמל בלי מיגון אקטיבי

הסבר של המערכת

שרטוט עקרוני למערכת מיגון אקטיבית

שאלות ותשובות של מומחי קרינה

מהי מערכת אקטיבית?

מערכת אקטיבית הינה מערכת אלקטרונית הכוללת חיישנים ולולאות זרם היודעת לעקוב אחר רמות השדה המגנטי באזור מסוים ולייצר שדה מגנטי הפוך המתנגד לו.

מהי מטרת מערכת מיגון אקטיבית?

מטרתה של מערכת אקטיבית למיגון קרינה הינה להפחית את רמות הקרינה כתוצאה מתשתיות חשמל חיצוניות (כדוגמת קווי מתח של חברת חשמל) הנמצאות בסמיכות לשטח הפרויקט הרלוונטי, כך שבסופו של דבר רמות השדה המגנטי השקול יעמדו בערכי היעד של המשרד להגנ"ס ו/או הלקוח.

באילו מצבים מערכת מיגון אקטיבית פותרת בעיית קרינה?

מערכת מיגון אקטיבי נותנת מענה לשני מצבים עיקריים: מצבים בהם ישנן באזורים המבוקשים רמות שדה מגנטי החורגות מהמלצות המשרד להגנת הסביבה ו/או מדרישות הלקוח. מצבים בהם בשל קרבת פרויקט מתוכנן לתשתיות חשמל חיצוניות ישנו פוטנציאל לחריגות חשיפה בשטח הפרויקט ובשל כך ישנו קושי בקבלת היתרי בניה ואישור המשרד להגנת הסביבה לפרויקט. בהינתן כי ישנה היתכנות להתקנה של מערכת כזו, אזי היא תיתן מענה בהיבט רמות הקרינה מתשתיות החשמל.

WhatsApp Image 2022-11-09 at 4.05.37 PM.jpeg
20230104_160212.jpg

היתרונות של מערכת מיגון אקטיבית?

הייתרון הראשון של מערכת אקטיבית הוא עצם הפתרון – ישנם מקרים רבים שלא ניתן למצוא להם פתרון חלופי כלשהו. לדוגמא במקרה של מבנה קיים בסמוך לקו מתח עליון של חח"י שלא ניתן לבצע בו שינויים כלשהם. יתרון נוסף הינו בהיבט עלויות, עלות מערכת אקטיבית זולה משמעותית מעלויות הטמנה של הקו מתח עליון האחראי. כמו כן ישנו את יתרון לוחות הזמנים, תכנון והקמה של מערכת מיגון אקטיבית לרוב ייקח חודשים ספורים אל מול  לוחות הזמנים להטמנה של תשתיות במתח עליון המדובר בסדרי גודל של שנים. כמו כן מערכת אקטיבית תמקסם את שטח הפרויקט בדגש על האזורים המיועדים לשהייה ברציפות ו"ללא הפקעה" בשל רמות קרינה.

מתי מערכת מיגון אקטיבית פחות מתאימה??? באילו מצבים מערכת מיגון אקטיבית פחות מתאימה?

תכנון מערכת אקטיבית יותאם ויתוכנן בתאם לתוואי קווי המתח עליון ובהתאם למתאר הפרויקט. ככל שהממשק בין קווי המתח למבנה (מרחקים וזוויות שונות) מורכב יותר, אזי המערכת תהיה מורכבת יותר ועלולה לא לתת מענה מלא, וכפועל יוצא יידרשו התאמות תכנון אדריכלי ו/או הגדרה של חלק מהאזורים לשהייה לא רציפה. מערכת מיגון אקטיבי פחות תתאים במקרה של משטר כיווני זרימה משתנה בין מעגלים, או שתהיה מורכבת לביצוע מה שיכול להשפיע על עלות ההתקנה. יחד עם זאת זה עדיין פתרון אפשרי.

כיצד מתבצעת הבדיקה שמבינים שנדרשת מערכת מיגון אקטיבית?

כאמור מערכת מיגון אקטיבית הינה פתרון בעיית קרינה. לרוב כתוצאה משני תרחישים: תרחיש ראשון - הבעיה יכולה להיות כבר עכשיו בהתאם לערכים גובים שנמדדו בשטח הפרויקט. תרחיש שני - הבעיה יכולה לצוץ בהתאם לסקר סיכוני קרינה , דהיינו תסקיר מקווי מתח עליון שבוצע כלפי הפרויקט. התסקיר כאמור בוחן את ההיתכנות של קווי המתח להשפיע על שטח הפרויקט בצריכה אופיינית/מירבית של הקווים של חברת חשמל ולא בהתאם למצב הצריכה כיום.

whatsapp.png
bottom of page