top of page

פרויקטים

IMG-20220131-WA0009.jpg

חברת נס מלווה עשרות פרויקטים מורכבים הדורשים פעולות להפחתה, צוות החברה ....

חיזוי רמות שדה מגנטי 2

חיזוי רמות שדה מגנטי 2

חיזוי רמות שדה מגנטי מתשתיות קיימות של חברת החשמל – תסקיר סביבתי

חיזוי רמות שדות מגנטיים

חיזוי רמות שדות מגנטיים

חיזוי רמות שדות מגנטיים מתשתיות החשמל בפרויקט מגורים במסגרת תמ”א 38

bottom of page